Mercator Medical SA (MRC.PL)

Market value of MRC.PL : 43.25 PLN -0.10 PLN (-0.23%)
123456789101112
20181.44-18.47-8.30-20.22
201923.155.77-18.15-35.44-13.4920.420.59-7.35-16.3226.6011.4028.39-7.87
202068.6914.38-7.38148.00-15.3290.95308.75-0.5933.145.022.00-17.454152.53
2021-11.11-8.070.29-29.132.183.24-22.05-12.80-17.77-29.5532.70-27.18-76.57
2022-23.57-9.988.091.25-15.58-4.078.85-19.51-8.87-0.336.97-6.15-48.92
2023-6.592.61-1.97-7.812.282.11-2.67-2.991.76-0.39-1.401.13-16.35
20246.812.31-4.62-1.287.32-3.85-1.034.47

Try searching google for MRC.PL : Mercator Medical SA :

sto: MRC

Ticker of Mercator Medical SA : MRC.PL