CM International SA (CMI.PL)

Market value of CMI.PL : 11.50 PLN 0.00 PLN (0.00%)
123456789101112
201951.4322.64-10.946.72-2.34-16.6726.85-14.71-5.1757.14
20207.557.14-4.1725.46-17.270.00-13.7919.15-23.64-1.91-14.29-5.56-35.85
2021-2.940.0035.76-15.565.265.00-13.8811.89-2.905.47-15.352.7011.77
20220.00-22.114.58-1.25-8.23-17.930.00-5.130.0015.040.0025.56-12.11
2023-5.42-5.06-3.33-0.699.595.5920.00-24.65-17.712.78-23.33-19.57-44.28
20243.45-0.67-22.606.141.67-4.96-20.69

Try searching google for CMI.PL : CM International SA :

sto: CMI

Ticker of CM International SA : CMI.PL