Nexi SpA (NEXI.IT)

Market value of NEXI.IT : 5.79 EUR +0.02 EUR (+0.38%)
123456789101112
2019-8.148.264.755.962.61-5.45-1.3514.5414.9341.49
20202.5011.41-21.2619.6510.221.99-1.53-1.8814.25-23.2319.703.0930.83
2021-10.430.88-0.836.803.5011.64-2.51-3.10-8.96-6.09-10.322.49-14.46
2022-6.99-5.62-13.93-9.930.79-16.9213.11-6.044.054.86-5.79-13.21-46.87
20238.87-5.65-1.84-0.53-2.69-2.428.07-15.44-12.35-21.73

Try searching google for NEXI.IT : Nexi SpA :

sto: NEXI

Ticker of Nexi SpA : NEXI.IT